Chi tiết tin - Xã Triệu Vân - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 14
  • Tổng truy cập 184.786

Treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan và các thôn. Chủ đề của xã Triệu Vân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

7:46, Thứ Sáu, 27-10-2023

Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền CCHC và Ngày chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 25/9/2023 của UBND xã Triệu Vân tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số xã Triệu Vân và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10. Để hướng ứng Ngày chuyển đổi số 10/10, UBND xã đã triển khai, thực hiện một số nội hoạt động sau:

 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung.

 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị. Chủ đề của UBND xã trong các hoạt động Ngày Chuyển đổi số và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

 

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 30/10/2023.

+ Nội dung khẩu hiệu:

“KHAI THÁC DỮ LIỆU SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ MỚI”

“CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI

VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN”

“TẠO LẬP VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU HÔM NAY

LÀ KHO TÀNG SỐ  DỮ LIỆU TRI THỨC CHO CÁC THẾ HỆ MAI SAU”

Các tin khác